Home > Declaration > Julkilausuma: Kapodistrias-Spinelli-Eurooppa-aloite

Julkilausuma: Kapodistrias-Spinelli-Eurooppa-aloite

Julkilausuma

Wednesday 8 April 2009Ajatuksella yhdistyneestä Euroopasta on pitkä historia. Se kuului
1800-luvun alussa johtavan sivistyneistön ja valistuneiden poliitikkojen
radikaaleimpiin ideoihin. Nämä halusivat lopettaa veriset sodat ja
suurvaltojen väliset ristiriidat perustamalla Euroopan Yhdysvallat.
Ajatus yhdistyneestä Euroopasta on aina herättänyt voimakasta
vastakaikua rauhan ihanteena.

Ioannis Kapodistrias ja Altiero Spinelli, nämä kaksi paneurooppalaista
persoonaa, yhdistävät toisiinsa kahden vuosisadan visiot ja
yhtenäisyyspyrkimykset. Jo vuonna 1820 Kapodistrias julistaa eräässä
rauhankonferenssissa: "...saavuttaaksemme rauhan ja sovinnon Euroopan kansojen välillä meidän tulee asettaa vapaamieliset ja demokraattiset aatteet etusijalle ja kunnioittaa pienten kansojen oikeuksia sen sijaan, että palaisimme vanhoihin ja häpeällisiin väkivaltainstituutioihin".

Vuonna 1941 Spinelli, jonka Mussolinin fasistinen hallinto pitää
vankeudessa, laatii Ventotene-manifestin edistääkseen pyrkimyksiä kohti
vapaata ja yhdistynyttä Eurooppaa. Sodan jälkeen Spinellistä tulee
johtohahmo taistelussa demokraattisen, sosiaalisen ja rauhanomaisen,
liittovaltiomallin pohjalle rakentuvan Euroopan puolesta. Kun Eurooppa
nyt yrittää löytää tiensä umpikujasta, johon 2000-luvun alun
yhtenäistymisprosessi näyttää johtaneen, Kapodistrias ja Spinelli
innoittavat meitä yhä.

Me, jotka tämän julkilausuman allekirjoitamme, olemme sitä mieltä, että
Euroopan yhdistäminen ei ole milloinkaan historiamme aikana ollut niin
välttämätöntä ja mahdollista toteuttaa kuin nyt eikä se koske
yksinomaan maanosamme kaikkia kansoja ja kansalaisia, vaan ihmiskuntaa kokonaisuudessaan.

Koko maailmaa parhaillaan koetteleva syvä ja monisyinen kriisi osoittaa
selvääkin selvemmin, ettei Euroopan unioni saa olla pelkästään
vapaamarkkina-alue, jossa vallitsee kyltymätön voitontavoittelu, jossa
kansalaiset marginalisoidaan ja julkiset palvelut muutetaan
kauppatavaraksi demokraattisten ja sosiaalisten valvontamahdollisuuksien puuttuessa.

Kansalaisten ja kansojen on aika ottaa omiin käsiinsä EU-projekti. On
aika puolustaa eurooppalaista sosiaalista mallia. Ryhtyä rakentamaan
unionia alhaalta käsin vakinaistamalla neuvoa-antavat kansanäänestykset kaikissa Euroopan maissa. Vaatimalla, että europarlamentin statusta kohotetaan siten, että se saa täyden lainsäädäntövallan. Tässä yhteydessä vaadimme myös, että kaikissa unionin jäsenmaissa sovelletaan yhtenäistä, yksinkertaiseen enemmistöön perustuvaa äänestyskäytäntöä.

Yhdistyneen Euroopan on oltava rauhanomainen, ekologinen ja itsenäinen suhteissaan Amerikan Yhdysvaltoihin. Sen tulee olla ydinvapaa alue. Sen tulee osoittaa solidaarisuutta köyhempiä maita kohtaan ja luoda ystävälliset yhteistyösuhteet kaikkiin maihin, erityisesti naapurimaihin.

Tämän ihanteen olemme käsittääksemme saaneet perinnöksi Kapodistriakselta, Spinelliltä ja muilta suurilta eurooppalaisilta. Uskomme, että tähän ovat pyrkineet myös 1800-luvun, erityisesti 1900-luvun ja 2000-luvun alun eurooppalaiset liikkeet.

Niinpä me yritämme yllä mainittujen ihanteiden ja tavoitteiden
mukaisesti muodostaa aloitteen, johon on mahdollista osallistua sekä
kansallisella että eurooppalaisella tasolla.

Ateena, 21. maaliskuuta 2009


PS The declaration of the Capodistrias Spinelli Europe Initiative is hosted at www.PetitionOnLine.com as a Petition to European social forums and civil society. You can add your signature at http://www.petitiononline.com/kaspin09/petition.html.